Aktualności


Tablica ogłoszeńW tym miejscu będzie-
my umieszczać informa-
cje dotyczące bieżących
spraw z życia chóru:
terminy spotkań, propo-
zycje występów i orga-
nizacji imprez, informa-
cje o podejmowanych
inicjatywach, planowa-
nych wyjazdach itp. Ka-
żdy może tu umieścić
wiadomość, którą chciał-
by przekazać do wszyst-
kich chórzystów.


Najbliższa próba chóru:
wtorek, 27 marca 2018 r.,
godz. 17.00 w sali nr 15 w szkole
.
Proszę o przekazywanie informacji
o próbach także innym chórzystom,
bo nie ze wszystkimi mam kontakt.Proszę zachęcać nowych ludzi do dołączenia
do naszego chóru. Wszystkich przyjmiemy
z radością i z szeroko otwartymi ramionami.
Nasze plany na Wielki Post, to: Droga Krzyżowa i Adoracja w duchu Taizé.
Obydwa nabożeństwa chcemy zrobić w marcu.

W najbliższym czasie będziemy się uczyć pieśni: „Królu w koronie”, „Lament serdeczny”, „Ludu mój, ludu”, „Płaczcie, anieli”, „Wisi na krzyżu”, „W swe ramiona mnie weź” oraz „Zawitaj, Ukrzyżowany”. Chcemy odkryć na nowo piękno tradycyjnych polskich pieśni religijnych.

Na adorację Taizé będziemy przygotowywać utwory: „Christus resurexit”, „Chwała Panu i cześć”, „Jezu, Tyś jest światłością mej duszy”, „Już się nie lękaj”, „Laudate Dominum”, „Laudate omnes gentes”, „Magnificat” (chorał), „Magnificat” (kanon), „Misericordias Domini”, „Pan blisko jest”, „Pan jest mocą swojego ludu”, „Per crucem”, „Panie, dokąd pójdziemy?”, „Psallite Deo”, „Radością serca jest Pan”, „Surrexit Christus”, „Śpiewaj Panu nową pieśń”, „Ty dasz mi pokój serca”, „Wielbić Pana chcę”, „Zostań tu” i „Z Tobą ciemność”.
Bardzo proszę, by osoby, które mają talent plastyczny, przygotowały ręcznie ok. 10 pięknych kartek z życzeniami wielkanocnymi. Będziemy chcieli je wysłać do różnych osób, które nas wspierają oraz do przyjaciół naszego chóru.


Na próbach w lutym każdy, kto brał udział w „II Bieszczadzkim Koncercie Kolęd”, otrzyma pamiątkową statuetkę przedstawiającą klucz wiolinowy.
Dyrygent chóru z Baligrodu zaprosił nas do udziału w planowanym w maju Festiwalu Pieśni Maryjnych z akcentami patriotycznymi. Połączone chóry będą śpiewały pieśń „Modlitwa do Bogarodzicy”, więc będziemy się jej także uczyć na naszych próbach.
Serdecznie dziękujemy panu Wiesławowi Giefertowi za jego obecność wśród nas podczas naszych spotkań i wyjazdów, a szczególnie za jego przepiękne fotografie, na których uwiecznia dzieje naszego chóru i urok ulotnych chwil wspólnych radości.