WYKAZ

programów nauczania

dopuszczonych do użytku szkolnego

w Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

 

1. PRZEDSZKOLE

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor programu

Nazwa programu

Data dopuszczenia

Numer programu

1

Wychowanie przedszkolne

Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

„Rozwój – Wychowanie – Edukacja” Program wychowania przedszkolnego (Nowa Era)

1.09.2018 r.

P - 1/2018

2

Język angielski

Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim

1.09.2019 r.

P - 1/2019

3

Religia

Stanisław Łabendowicz

„Jezus mnie kocha” Program nauczania religii dla przedszkola

1.09.2009 r.

P - 2/2009

 

2. SZKOŁA PODSTAWOWA klasy I – III

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor programu

Nazwa programu

Data dopuszczenia

Numer programu

1

Edukacja wczesnoszkolna

Teresa Janicka-Panek

„Elementarz odkrywców” Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 1/2017

2

Język angielski

Dorota Sikora-Banasik

Program nauczania języka angielskiego – kl. I – III (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 2/2017

3

Religia

(Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)

„W drodze do wieczernika. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii” Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej.
Numer programu AZ-1-01/10

1.09.2014 r.

SP - 2/2014

 

3. SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV – VIII

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor programu

Nazwa programu

Data dopuszczenia

Numer programu

1

Język polski

Marlena Derlukiewicz

„Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 3/2017

2

Język angielski

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska-Kuleta, Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 4/2017

3

Język niemiecki

Anna Jaroszewska

Program nauczania języka niemieckiego (klasy VII – VIII) (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 5/2017

4

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

„Lekcja muzyki” Program nauczania muzyki w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 6/2017

5

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 7/2017

6

Historia

Robert Tocha

„Podróże w czasie” Program nauczania historii w szkole podstawowej (GWO)

1.09.2017 r.

SP - 8/2017

7

Wiedza o społeczeństwie

Barbara Furman

„Dziś i jutro” Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 9/2017

8

Przyroda

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 10/2017

9

Geografia

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

„Planeta Nowa” Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 11/2017

10

Biologia

Anna Zdziennicka

„Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 12/2017

11

Chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin

„Chemia Nowej Ery” Program nauczania chemii w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 13/2017

12

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

„Spotkania z fizyką” Program nauczania fizyki w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 14/2017

13

Matematyka

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej) (GWO)

1.09.2017 r.

SP - 15/2017

14

Informatyka

Michał Kęska

„Lubię to!” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 16/2017

15

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

„Jak to działa?” Program nauczania techniki w szkole podstawowej (Nowa Era) 1.09.2017 r. SP - 17/2017

16

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

1.09.2017 r.

SP - 18/2017

17

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie” Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej (Nowa Era)

1.09.2017 r.

SP - 19/2017

18

Religia
kl. IV – VI

(Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)

„Poznaję Boga i w Niego wierzę” Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej.
Numer programu AZ-2-01/10

1.09.2017 r.

SP - 20/2017
19

Religia
kl. VII – VIII

(Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski)

„Pójść za Jezusem Chrystusem. Katecheza wyznania i rozumienia wiary” Program nauczana religii dla gimnazjum.
Numer programu AZ-3-01/10

1.09.2014 r.

SP - 1/2014
20

Doradztwo zawodowe

Magdalena Cymerman-Kowalik

Program nauczania – doradztwo zawodowe klasa VII

1.09.2017 r. SP - 21/2017

21

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania – Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej (Rubikon)

1.09.2017 r.

SP - 22a/2017

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania – Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej (Rubikon)

1.09.2017 r.

SP - 22b/2017

22

Zajęcia rewalidacyjne

Joanna Ryszewska

Program rewalidacji dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz cechami autyzmu

1.09.2017 r.

SP - 34/2017