Grodzisko nad Hoczwią – wzgórze nad Sanem między Hoczwią a Średnią Wsią o wysokości ok. 404 m n.p.m. W X – XI w. stał na nim gród obronny mający kształt wydłużonego owalu o średnicy ok. 80 m. Odkryto tu szczątki wałów z gliny i sosnowego drewna oraz ceramikę z tego okresu.
Na pobliskim wzgórzu Wisielnik było także małe grodzisko pełniące rolę strażnicy.


   
   
   
Zobacz też:
Moneta, Wisielnik

Strona główna