Klich Kazimierz – ur. 8 sierpnia 1928 r. w Brodach koło Lwowa, miejscowości położonej na kresach II Rzeczypospolitej. Po wojnie wyjechał jako repatriant w okolice Sławna. W 1947 r. ukończył Gimnazjum, a dwa lata później zdał egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie. Pracę zawodową rozpoczął jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Sławnie. W 1953 r. ukończył naukę na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale filologii polskiej. Studiował także na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył filozofię i filologię polską. Był m.in. uczniem znanego na cały świat autorytetu w dziedzinie filozofii prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel w kilku szkołach średnich i podstawowych. Był kierownikiem szkół podstawowych w Jasieniu, Główczycach i Darłowie. Pod koniec lat 60. zmieniał wiele razy pracę. Był wizytatorem w Wojewódzkim Zakładzie Szkolenia w Koszalinie oraz posiadał stopień porucznika rezerwy Wojska Polskiego. Pracował w Redakcji „Głosu Szczecińskiego” jako korektor. W latach 70. przybył w Bieszczady, gdzie nadal pracował w szkołach podstawowych: w Liskowatem, później w Hoczwi, a od 1973 r. w Średniej Wsi. Od 1974 r. zaczął rzeźbić, wykorzystując naturalną fakturę drewna bieszczadzkiego. Brał udział w 25 wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 1988 r. przeszedł na emeryturę. Z tym faktem nie mógł się pogodzić, więc po rocznej przerwie powrócił do pracy w szkole. Zmarł na atak serca 21 marca 1990 r.

   


Zobacz też:
Średnia Wieś

Strona główna