Park dworski – znajduje się w Średniej Wsi przy zburzonym pałacu Kuczkowskich. Został założony w 1. poł. XIX w. W 2. poł. XIX w. był w posiadaniu rodziny Plater-Zyberk. Na początku XX w. znalazł się w rękach Sulatyckich, później Sołowijów, a do 1945 r. należał do Michnowiczów. Park ma charakter krajobrazowy, położony jest na wysokim brzegu Sanu. Znajdują się w nim liczne pomniki przyrody: lipy, buki, sosny i dęby. W części wschodniej, w najwyższym punkcie parku, znaleźć możemy sztucznie usypany taras z XIX w. Odnowiony w 1935 r., ujęty od północy i południa półkoliście wygiętymi murami oporowymi i szkarpami. Do dziś zachowały się resztki obronnego muru otaczającego park.


   
   
     
Zobacz też:
Miłorząb, Pałac w Średniej Wsi

   
   
   
   
   
   

Strona główna