Recenzenci:
     
    mgr Alicja Orłowska
    (biologia i ekologia)
     
    mgr Janusz Żaczek
    (historia i geografia)
     
    mgr Robert Miszczak
    (język polski i sztuka)