Specjalne podziękowania
     
    pragniemy złożyć
     
    Panu
     
    Wiesławowi
     
    Wasylewiczowi
     
    za wspaniałe zdjęcia