Zespół redakcyjny
    Encyklopedii Szkoły
    Gimnazjum w Średniej Wsi
     
    Dorota Benewiat
    Edyta Benewiat
    Bartłomiej Dubaj
    Marek Fenczak
    Ewa Giefert
    Marzena Gnap
    Mateusz Gnap
    Katarzyna Kluz
    Justyna Mycyk
    Mariusz Podkalicki
    Natalia Rabicka
    Magdalena Szymczak
    Renata Wojtanowska
    Tomasz Wojtanowski
    Jadwiga Zięba