Gozdawa - herb Balów
GOZDAWA

Historia


Średnia Wieś jest osadą bardzo starą. O czasach rzymskich świadczą ułomki ceramiki spod Lechowej Góry oraz znalezisko importów rzymskich i monet z czasów cesarza Gordianusa.
Zabytkowy drewniany kościół z XVII w. - 16 kB
Zabytkowy kościół z XVII w.

W Średniowieczu od IX do XI wieku istniał gród obronny na wzgórzu zwanym Grodzisko. Odkryto tu szczątki wałów obronnych i ceramikę z tego okresu. Na wzgórzu Wisielnik było też małe grodzisko pełniące rolę strażnicy.

Średnia Wieś nazywała się pierwotnie Terpiczów, o czym mówią po raz pierwszy dokumenty z 1376 roku. Lokowana na prawie ruskim była własnością trzech braci Rusinów : Jacko, Jurko i Iwanko. W 1427 roku Terpiczów wraz z całym dorzeczem Hoczewki był już własnością Matiasza ze Zboisk herbu Gozdawa . Jego wnuk dał początek rodowi Balów z Hoczwi, którzy założyli kilkadziesiąt bieszczadkich wsi. Terpiczów dzielił się na trzy części: Terpiczów Przedni, Średni i Zadni. Od czasu podziału dóbr w 1598 roku między czterech braci Balów nigdy nie miały one wspólnego właściciela.
Dzwonnica cerkiewna - 21 kB
Dzwonnica cerkiewna z 1927 roku

W XVII wieku Terpiczów Przedni przyjął nazwę Bachlowa, a Średni i Zadni połączyły się w Średnią Wieś, która stała się gniazdem rodowym jednej z gałęzi Balów. W XIX wieś należała do rodziny Kuczkowskich. W miejscowym dworze zamieszkiwała Henrietta Ewa Ankwiczówna, włoska miłość Adama Mickiewicza, któremu w 1829 roku towarzyszyła w jego rzymskich wycieczkach. Planom małżeńskim naszego wieszcza narodowego z Henriettą stanęła na przeszkodzie odmowa jej ojca. Pozostała jednak w pamięci Mickiewicza, który napisał o niej wiersz "Do mego Cziczerona", poświęcił jej też wiersz "Do H." i wprowadził ją pod imieniem Ewy do 4 sceny "Dziadów", część III.

Po Kuczkowskich właścicielem wsi był Plater - Zyberk. W XX wieku należała kolejno do Sulatyckich, Sołowijów i Michnowiczów do 1945 roku. Według spisu z 1921 roku we wsi było 171 domów i 1149 mieszkańców: 661 grekokatolików, 450 osób wyznania rzymskokatolickiego i 38 mojżeszowego.
Budynek szkoły podstawowej - 17 kB
Budynek szkoły podstawowej

W wyniku działań wojennych w 1941 i 1944 roku oraz w okresie działalności UPA wieś w znacznej części została zniszczona. Po wojnie odbudowana ze zniszczeń, powstaje tu duże gospodarstwo rolne Ministerstwa Sprawiedliwości z osiedlem mieszkaniowym. W 1974 roku oddano do użytku nową szkołę podstawową. Z chwilą powstania samorządu lokalnego w 1990 roku następuje dalszy rozwój wioski. Wybudowano w tym okresie nowe drogi, salę gimnastyczną przy szkole, sieć gazową, wodociąg, boisko sportowe oraz przeprowadzono reelektryfikację i telefonizację sołectwa.

Strona główna


© 2000     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA