ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej Wsi


Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Lp.

Wydarzenie w roku szkolnym

Termin

1 Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 1.09
2 Udział uczniów w odpuście parafialnym 8.09
3 Spotkanie informacyjne z rodzicami 15.09
4 Porządkowanie Średniej Wsi i Bachlawy w ramach akcji "Sprzątanie świata" 16 - 18.09
5 Dzień Edukacji Narodowej 14.10
6 Pasowanie na ucznia klasy I szkoły podstawowej 20.10
7 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych 31.10
8 Narodowe Święto Niepodległości 10.11
9 Spotkanie okresowe z rodzicami 17.11
10 Wieczór andrzejkowy 24.11
11 Szkolne mikołajki 6.12
12 Jasełka i szkolna wigilia 22.12
13 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12
14 Zabawa noworoczna 5.01
15 Dzień Babci i Dziadka 12.01
16 Ferie zimowe 16 - 29.01
17 Klasyfikacja uczniów za I semestr 31.01
18 Wywiadówka za I semestr 2.02
19 Rekolekcje Wielkopostne marzec
20 Dzień Wiosny 21.03
21 Dzień samorządności w szkole 21.03
22 Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11.04
23 Obchody "Dnia Ziemi" kwiecień
24 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 28.04
25 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych 2.05
26 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych 4.05
27 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych 5.05
28 Spotkanie okresowe z rodzicami 11.05
29 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 23.05
30 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 24.05
31 Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 25.05
32 Dzień Matki 31.05
33 Dzień Sportu Szkolnego 1.06
34 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych 9.06
35 Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 19.06
36 Zakończenie roku szkolnego 23.06


© 2022    Zespół Szkół Samoprządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA