Szkoła Podstawowa

w Średniej Wsi 

Misja szkoły

Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi zapewnia każdemu uczniowi wszechstronny rozwój na miarę jego potrzeb i ambicji, przygotowuje do dalszej nauki i życia w społeczeństwie oraz wspiera rodzinę w jej wychowawczej funkcji.


  Wizja szkoły

  Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi to szkoła, która:
  • gwarantuje wysokie osiągnięcia edukacyjne uczniów,

  • kształtuje postawy kreatywne, ucząc metodami aktywnymi, w procesie kształcenia szeroko wykorzystuje nowoczesną technologię komputerową i informacyjną,

  • rozbudza ambicje uczniów poprzez motywacyjny system oceniania,

  • stwarza możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań,

  • umożliwia uczniom pożyteczne spędzanie wolnego czasu poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych,

  • propaguje zachowania proekologiczne,
  • uczy dostrzegania wyższych wartości w życiu człowieka, przestrzega zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej, jest miejscem przyjaznym, w którym uczniowie chętnie pracują, bawią się i rozwiązują swoje problemy,

  • zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej.

Strona główna


© 2019     Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do:
WEBMASTERA