ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej Wsi


Kadra pedagogiczna


Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Placówka
1 mgr Robert Miszczak - nauczyciel dyplomowany, dyrektor szkoły język polski, doradztwo zawodowe Zespół Szkół Samorządowych
2 mgr Agata Gierfert - nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne przedszkole
3 mgr Ziutyna Pleśniarska - nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne przedszkole
4 mgr Jolanta Kunach - nauczyciel bez stopnia zajęcia logopedyczne przedszkole
5 lic. Klaudia Podsobińska - nauczyciel bez stopnia nauczyciel specjalista przedszkole
6 mgr Renata Wojtanowska - nauczyciel dyplomowany język angielski przedszkole,
szkoła podstawowa
7 ks. mgr Mirosław Dubiel - nauczyciel dyplomowany religia, œwietlica szkolna przedszkole,
szkoła podstawowa
8 mgr Dorota Piechnik - nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
9 mgr Lucyna Kolka - nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
10 mgr Katarzyna Bereżańska - nauczyciel bez stopnia edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia rewalidacyjne,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
11 mgr Janusz Żaczek - nauczyciel dyplomowany historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biblioteka szkoła podstawowa
12 mgr Dariusz Kotyła - nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne,
świetlica szkolna
szkoła podstawowa
13 mgr Joanna Krzyszczyk - nauczyciel dyplomowany matematyka, fizyka szkoła podstawowa
14 mgr inż. Janusz Skrajny - nauczyciel dyplomowany technika, informatyka, świetlica szkolna szkoła podstawowa
15 mgr Krystyna Gąska - nauczyciel dyplomowany język polski, świetlica szkolna szkoła podstawowa
16 mgr Wiesław Wandycz - nauczyciel dyplomowany przyroda, biologia, informatyka szkoła podstawowa
17 mgr Piotr Pisula - nauczyciel kontraktowy muzyka szkoła podstawowa
18 mgr inż. Ewa Adamska-Maszczak - nauczyciel dyplomowany edukacja dla bezpieczeństwa szkoła podstawowa
19 mgr Agnieszka Jarosz - nauczyciel dyplomowany język niemiecki szkoła podstawowa
20 mgr Monika Przyboś-Lipa - nauczyciel mianowany plastyka, zajęcia logopedyczne szkoła podstawowa
21 mgr Joanna Mazur - nauczyciel mianowany wychowanie do życia w rodzinie szkoła podstawowa
22 mgr inż. Edyta Kucharyk - nauczyciel kontraktowy chemia szkoła podstawowa
23 mgr Katarzyna Pałys - nauczyciel kontraktowy logopeda zespół szkół
24 mgr Anna Szal - nauczyciel kontraktowy pedagog specjalny zespół szkół
25 mgr - nauczyciel bez stopnia psycholog zespół szkół


© 2024     Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA