ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej WsiPlan nauczania
w klasach IV- VIII szkoły podstawowej


Zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
    Język polski 5 5 5 5 5
    Język angielski 3 3 3 3 3
    Język niemiecki - - - 2 2
    Muzyka 1 1 1 1 -
    Plastyka 1 1 1 1 -
    Historia 1 2 2 2 2
    Wiedza o społeczeństwie - - - - 2
    Przyroda 2 - - - -
    Geografia - 1 1 2 1
    Biologia - 1 1 2 1
    Chemia - - - 2 2
    Fizyka - - - 2 2
    Matematyka 4 4 4 4 4
    Informatyka 1 1 1 1 1
    Technika 1 1 1 - -
    Wychowanie fizyczne 4 4 4 4 4
    Edukacja dla bezpieczeństwa - - - - 1
    Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1
    Godziny do dyspozycji dyrektora 1 1 1 - 1
    Religia/Etyka 2 2 2 2 2
    Wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
    Doradztwo zawodowe - - - 0,3 0,3

                                                Razem

27,5 28,5 28,5 34,8 34,8


© 2019    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA