Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej Wsi


 

Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju i Promocji Bieszczadów
"Grodzisko"


      Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu. Powołane jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.
      Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego jest Średnia Wieś.
      Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
      Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.


Kartka pocztowa z 1935 r.          

Członkowie zarządu:
      1. Janusz Żaczek (prezes)
      2. Piotr Wątor (wiceprezes)
      3. Robert Miszczak (sekretarz)
      4. Joanna Krzyszczyk (skarbnik)
      5. Renata Górka (członek)
      6. Justyna Kucharyk (członek)

Członkowie komisji rewizyjnej:
      1. Witold Gorczyński (przewodniczący)
      2. Grzegorz Chytła (członek)
      3. Katarzyna Chytła (członek)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Bieszczadów "Grodzisko"
38-604 Hoczew, Średnia Wieś 122A
tel. kont. 693-425-956

NIP: 688 129 70 54, REGON: 180 656 117

Rachunek bieżący
NRB: 95 2030 0045 1110 0000 0214 2580
IBAN: PL95 2030 0045 1110 0000 0214 2580

Statut stowarzyszenia .

Adres mailowy:
grodzisko.erasmus@gmail.comZREALIZOWANE PROJEKTY

"The story of your heART" (2018)

"Eco learning story" (2018)

"Change begins within" (2012)


ARTYKUŁY PRASOWE

"Echo Bieszczadów" (2018)


OGŁOSZENIA

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi
"UMOCOWAŃ DO TABLIC INFORMACYJNYCH"! (2.07.2013)


© 2018    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA