Humor zeszytówGdy tak wędrował, spotkał jakiegoś starca jadącego ze swoim orszakiem, który zatarasował mu drogę. Edyp, nie wiedząc, że to jego ojciec, poślubił starca.
("Mit o Edypie")

Rycerze ubrani byli w zbroje i w tarcze, inni zaś w lniane szaty.
(Henryk Sienkiewicz, "Krzyżacy")

Kordian chce jak Kolumb wypłynąć w nieznane lądy.
(Juliusz Słowacki, "Kordian")

Bohater mógłby swoimi myślami poruszyć za sobą tłumy.
(Zygmunt Krasiński, "Nie-Boska komedia")

"Potop" H. Sienkiewicza to powieść historyczna, ponieważ opisuje historię ludzi, których nie ma wśród nas.
(Henryk Sienkiewicz, "Potop")

Żołnierze egipscy brali udział w MANERWACH.

Aby odnaleźć skarb kapłanów, należało przejść przez LABIRYMENT.

Lykon to SOBOTWÓR księcia Ramzesa.

W pewnej chwili podeszła do mnie jakaś znana twarz i zapytała...


Powrót