Październik 2005       Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi        nr 4, 5, 6


Wyruszając w po-dróż do początków naszej ojczyzny, warto zatrzymać się w Biskupinie - najbardziej zna-nym w Środkowej Europie rezerwacie archeologicznym
- by zobaczyć zrekonstruowany prasłowiański gród, w którym żyli pierwsi znani osadnicy na naszych ziemiach.
  
Polacy, podobnie jak nasi południo-wi i wschodni sąsiedzi, należą do grupy narodów słowiańskich. Kim byli Słowianie? Jakie są pierwsze ślady ich obecności we wschodniej i środkowej części Europy?
Z Biskupina Szlak Piastowski prowa-dzi w okolice zna-nego z legend i dramatu Juliusza Słowackiego je-ziora Gopło. Na jego północnym krańcu od wielu
wieków wznosi się niewielkie mias-teczko Kruszwica, nad którym góru-je samotnie tajemnicza, ośmiokątna "Mysia Wieża".

Galeria Humor zeszytów

Nim nasi przodkowie Słowianie przyjęli wiarę chrześcijańską, gro-dem w Kruszwicy władał okrutny książę Popiel. To właśnie o nim opowiada jedna z legend.

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY:

Początek roku szkolnego

Pasowanie uczniów klasy I

Konkurs wiedzy
o Średniej Wsi i okolicachĆwiczenia ortograficzne

Wyprawę do źródeł Polski należa-łoby zacząć tam, gdzie znaleźć można pierwsze ślady obecności naszych przodków: od Biskupina i Kruszwicy.

BIESZCZADY