Muzeum w Hoczwi – izba regionalna mieszcząca się w budynku dawnej plebani grekokatolickiej. Założona w 1985 r. przez Zdzisława Pękalskiego. Zgromadzono tam ponad 2000 eksponatów, których ciągle przybywa. Eksponaty: narzędzia, meble, stroje, dokumenty z bardzo dawnych czasów. Najstarszym przedmiotem jest skamieniały kawałek drewna dębowego oraz fragment kła mamuta. Zobaczyć tam można także dużo fragmentów ceramiki z czasów rzymskich, z okresu żelaza i wczesnego średniowiecza. Ostatnio znaleziona została siekierka z okresu neolitu.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
Zobacz też:
Hoczew, Galeria w Hoczwi, Pękalski Zdzisław

Strona główna