Pękalski Zdzisław – ur. 14 czerwca 1941 r. we Lwowie. Maturę zdał w 1959 r. W 1962 r. ukończył Studium Nauczycielskie w Rzeszowie, a w 1980 Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra sztuki. Od 1969 r. rozpoczął działalność wystawienniczą swojej twórczości (w 1999 r. miał 8 wystaw w Polsce, m.in. w Jarosławiu, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Ostrowcu Świętokrzyskim...). Do Hoczwi przyjechał w 1963 r. i rozpoczął pracę w miejscowej szkole podstawowej. Od 1993 r. jest emerytem, prowadzi jedynie kółko plastyczne. Niektórzy jego uczniowie (z kółka plastycznego) ukończyli Akademię Sztuk Pięknych, a wielu skończyło Licea Plastyczne. Jego zainteresowania są wszechstronne. Zbiera informacje o historii Hoczwi, a także jest poetą. Jego wiersze wydawane były już w wielu czasopismach. Ma zamiar wydać swój własny tomik. Obrazy maluje tylko na starych deskach. W piwnicy swojego domu otworzył w 1998 r. galerię własnych dzieł. Maluje najczęściej obrazy świętych. Galeria jest czynna cały czas. Zdzisław Pękalski ma starszego brata, który jest politologiem, prawnikiem i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

   
   
Zobacz też:
Galeria w Hoczwi, Hoczew, Muzeum w Hoczwi

   
   
   
   

Strona główna