Szkolne koło PTSM „Róża Wiatrów”
przy Szkole Podstawowej w Średniej Wsi

Skład Zarządu Koła:
  • Przewodniczący – Maja Roś
  • Sekretarz – Aleksandra Migielicz
  • Skarbnik – Dominika Wątor
           Opiekunowie:
  • Joanna Krzyszczyk
  • Robert Miszczak

───────────────────── * * * ─────────────────────

Dokumenty:

Statut Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Regulamin Szkolnego Koła PTSM
Wytyczne programowo-organizacyjne Szkolnego Koła PTSM
Aktualne opłaty członkowskie w PTSM
Regulamin odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”
Kanon Krajoznawczy Polski