Zespół Szkół Samorządowych

w Średniej WsiInformacja dla rodzica i ucznia dotycząca
przebiegu egzaminu ósmoklasisty

 

Zobacz załącznik