Szkolne przedstawienie

Opowieść Wigilijna
wg opowiadania Karola Dickensa


W ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole co roku odbywa się tradycyjne spotkanie opłatkowe, podczas którego uczniowie prezentują świąteczny program artystyczny.

Dwa lata temu przygotowaliśmy "koncert kolęd", podczas którego soliści śpiewali zwrotki tradycyjnych kolęd lub współczesnych piosenek bożonaro-dzeniowych, a chór szkolny śpiewał refren. Rok temu wystawiliśmy zabawną wersję Jasełek.

Natomiast w tym roku zdecydowaliśmy się na coś trudniejszego: postanowi-liśmy przygotować przedstawienie oparte na Opowieści Wigilijnej Karola Dickensa. Było to ogromne przedsięwzięcie wymagające stworzenia wielkiej dekoracji, przygotowania wielu rekwizytów i kostiumów.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe rozpoczęło się w samo południe 22 grudnia 2004 roku. Na początku piękne Jasełka wystawili uczniowie nauczania początkowego, a potem przyszła kolej na gimnazjalistów. Najpierw na scenie pojawiły się trzy dziewczęta: Justyna Kowalik z kl. IIb oraz Andżelika Lewicka i Ania Giefert z kl. Ib, które zaśpiewały na dwa głosy wzruszającą piosenkę Święta to piękny czas, a potem zaczęło się przedstawienie Opowieści Wigilijnej, w którym wystąpili:

* Elżbieta Markuc (kl. IIIa) jako główny bohater Ebenezer Scrooge,
* Paulina Piechnik (kl. IIb) jako kancelista Bob,
* Justyna Kowalik (kl. IIb) jako żona Boba i głos Izabeli,
* Greta Capar (kl. IIb) jako siostrzeniec Fred,
* Martyna Wasylewicz (kl. IIb) jako Duch Marleya,
* Marta Szul (kl. IIIb) jako Duch Minionych Wigilii,
* Michał Gnap (kl. IIb) jako Duch Tegorocznych Wigilii,
* Marcin Podstawski (kl. IIb) jako Duch Przyszłych Świąt, a także Żebrak,
* Emilia Tchorowska (kl. IIb) jako Handlarka i głos młodego Scrooge'a,
* Marta Fedorowiat i Grzegorz Sabik (kl. IIb) jako Kwestujący na rzecz    biednych i bezdomnych,
* Natalia Malec (kl. IIIb) i Paulina Janas (kl. IIIa) jako dwaj zabawni Graba-   rze,
* Damian Giefert (kl. IIb) jako święty Mikołaj.

W roli Małego Toma wystąpił chłopiec z pierwszej klasy szkoły podstawowej - Patryk Gorczyński. W przedstawieniu wzięło udział także troje innych dzieci z jego klasy.

Trzeba przyznać, że nasi uczniowie błysnęli prawdziwym talentem aktorskim. Każdy przygotował sobie doskonały strój i potrzebne rekwizyty, no i oczywiś-cie świetnie zagrał swoją rolę. Szczególne uznanie zdobyła odtwórczyni głównej roli, której wróżymy wspaniałą karierę na scenie lub w filmie. Nie zabrakło w przedstawieniu efektów specjalnych, np. akustycznych (hałas podczas upadku Ducha Marleya na schodach za kulisami, czy grobowy głos i śmiech Ducha Przyszłych Wigilii) i wizualnych (padający sztuczny śnieg podczas śpiewania piosenek). Na koniec nasze trzy artystki, wspierane przez wszystkich aktorów, zaśpiewały także na dwa głosy dynamiczna piosenkę Pomóż zbudować nam raj.

Po gimnazjalistach przed mikrofonem zjawiły się przedszkolaki, które wraz z publicznością niezwykle żywiołowo zaśpiewały kilka kolęd. Na koniec uczniowie wręczyli nauczycielom własnoręcznie wykonane stroiki... a potem wszyscy łamali się opłatkiem, składając jednocześnie serdeczne życzenia świąteczne.

Przedstawienie Opowieści Wigilijnej tak się spodobało, że wystawiliśmy je jeszcze trzy razy. Najpierw dla rodziców podczas wywiadówki na koniec pierwszego semestru, a potem podczas parafialnych spotkań opłatkowych w Berezce i w Średniej Wsi.

Zdjęcia z przedstawienia
w Berezce:W kancelarii Scrooge'a


Scrooge i Duch
Tegorocznych Świąt


Zdjęcia z przedstawienia
w Średniej Wsi:"Święta to piękny czas..."


Mały Tom z konikiem


Powrót