Luty 2005            Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi             nr 1, 2, 3


Po ostatniej wojnie z bieszczadz-kiej ziemi bezpowrotnie znikło wiele cennych zabytków, które dziś zach-wycają nas swym pięknem tylko z pożółkłych, starych fotografii. Jest wśród nich pałacyk...
"Pan Tadeusz" - nasza narodowa epopeja, książka
w mniejszym lub większym stopniu znana każdemu Polakowi. Kiedy
w kolejnych latach gimnazjum poz-najemy różne jej fragmenty, nawet przez myśl nam nie przejdzie, że
i nasza miejscowość miała swój skromny udział w powstaniu tego wspaniałego dzieła.
Jadąc nad Je-zioro Solińskie "Małą Obwodni-cą Bieszczadz-ką" z Leska do Polańczyka, tu-

ryści przejeżdżają przez Średnią Wieś. Warto się tu zatrzymać na chwilkę choćby po to, by zwiedzić stary, drewniany kościółek, który rzuca się w oczy, gdy tylko zza wzgórza wyłonią się pierwsze za-budowania naszej wioski...

Galeria Humor zeszytów

Bieszczady to re-gion Polski, który na swoje miejsce na ziemi wybrało wielu ciekawych twórców. Także w Średniej Wsi mie-szka interesujący
artysta, który zgodził się opowie-dzieć nam nie tylko o swojej twór-czości, ale też o tym, jak wygląda-
ła nasza wioska w czasach jego młodości.

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY:

Drużyna ZHP

Przedstawienie
"Opowieści Wigilijnej"


Szkolny "Konkurs wiedzy"

Dyskoteka walentynkowa

Prezentacja klas: III A  i  III B

Samodzielne przygotowanie wycieczki szkol-nej to często og-romne wyzwanie dla organizato-rów. Należy nie
tylko znaleźć ciekawe miejsca, któ-re warto zobaczyć, ale także zamó-wić transport, noclegi, posiłki... Być może program naszej wycieczki do Wrocławia ułatwi komuś zorganizo-wanie podobnego wyjazdu.

AGROTURYSTYKA