Grudzień 2005     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi             nr 4, 5, 6


Poznań - stolica Wielkopolski to miasto z cieka-wymi miejscami, które warto zoba-czyć. Zaliczyć do nich można Stary Rynek z renesan-
sowym ratuszem oraz poznańską farę, czy Ostrów Tumski, gdzie znajduje się najstarsza w kraju ka-tedra. Każdego roku odbywają się tu międzynarodowe targi.
Małgorzata Musierowicz, autorka serii "Jeżycjada", to pisarka miesz-kająca, podobnie jak bohaterowie jej powieści, w Poznaniu.
Kolebką polskiej państwowości był gród w zakolu War-ty - Ostrów Tumski. Powstał on zanim na tym terenie pa-nować zaczął ród Piastów. Wiedzę o
tym, jak wyglądał, zawdzięczamy przede wszystkim badaniom arche-ologicznym prowadzonym od 1938 roku i kontynuowanym po zakoń-czeniu II wojny światowej.

Galeria Humor zeszytów

Jedną z atrakcji poznańskiego ratu-sza są dwa zabawne koziołki, które w samo południe wychodzą ze śro-dkowej wieżyczki i przez minutę trykają się rogami.

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY:

Zlot Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola w Lesku


Konkursy przedmiotowe

Przedstawienie wigilijne


Test humanistyczny

Ostatni etap naszej wędrówki po Wielkopolsce - Poznań - to miasto, w którym przeszłość harmonijnie łączy się z nowoczesnością.

BIESZCZADY