cerkiew - 38 kB fot. W.Wasylewicz

Cerkiew w Berezce – okazała murowana cerkiew z 1868 r. zbudowana na planie krzyża z ośmioboczną nawą. Obecnie pozostały ruiny, potężne ceglane łuki zarosły zielskiem. W pobliżu – kaplica greckokatolicka z XIX w. rozbudowana w 1970 r. i przekształcona w kościół rzymskokatolicki.


Zobacz też:
Berezka

Strona główna