Panorama Berezki - 10 kB  

Berezka – dawniej Bereska, po raz pierwszy wymieniona jest jako Brzoska Wola w 1463 r. Z biegiem czasu zmieniały się jej nazwy, właściciele i ludność. Została lokowana na prawie wołoskim w dobrach Balów z Hoczwi. Postawiono w niej dwór (nie istniejący już) otoczony bastionowymi fortyfikacjami. Wokół tego dworu rodzina Fredrów urządziła park krajobrazowy. Znajdują się w nim trzy pomniki przyrody: jedna sosna i dwa dęby. Kolejni właściciele Berezki, Żurawscy, wybudowali murowaną cerkiew, która dotrwała do dzisiejszych czasów. Na początku okresu międzywojennego we wsi przeważała ludność wyznania grekokatolickiego, później sytuacja się nieco zmieniła. Część mieszkańców emigrowało do Ameryki, przeważnie na zarobek. Po II wojnie światowej wysiedlono ukraińską ludność z Berezki, a na jej miejsce w latach 60. przesiedlono ludzi z miejscowości zalanych przez Jezioro Solińskie. We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają dzieci z Berezki, Woli Matiaszowej i Bereżnicy Wyżnej. Obecnie Berezka jest miejscowością agroturystyczną.


   
   
Zobacz też:
Cerkiew w Berezce, Hoczew, Średnia Wieś
Berezka - 8 kB

Powrót do Strona główna