Hoczew – jest jedną z najstarszych miejscowości w okolicy. Położona jest u stóp wzgórza Grodzisko, na którym istniał warowny gród datowany na X – XI w., po którym zachowały się nikłe ślady wałów. Pierwszy zachowany dokument, w którym pojawia się nazwa wsi, pochodzi z 1400 r. (był to akt rozgraniczenia między lasami królewskimi a Terpiczowem). Wieś nazywała się wtedy Oczew, a jej właścicielem był Rusin Jaczko. W 1427 r. wieś przejął w posiadanie Matiasz ze Zboisk, od którego wywodzi się ród Balów. W 1510 r. Balowie zbudowali tu drewniany kościół. Kolejnymi panami wsi byli Fredrowie, którzy nadali miejscowości nazwę Hoczew i wybudowali dwór. W Hoczwi urodził się Jacek Fredro, ojciec znanego komediopisarza Aleksandra Fredry. W 1744 r. Fredrowie oraz okoliczna szlachta wybudowali murowany kościół, który istnieje do dziś. Z tego okresu pochodzi również murowana dzwonnica oraz plebania. Po Fredrach właścicielami Hoczwi byli Krasiccy. W 1945 r., podczas walk z UPA, spalony został stary dwór Fredrów, w którym mieścił się posterunek milicji. Zrujnowany budynek zniszczał całkowicie. Zachowała się karczma stojąca na skrzyżowaniu dróg przy dawnym trakcie węgierskim. W Hoczwi zwiedzić można Muzeum i Galerię, które założył słynny miejscowy malarz i rzeźbiarz Zdzisław Pękalski. Jest tu także Szkoła Podstawowa, przedszkole, biblioteka publiczna oraz poczta.

Zobacz też:
Berezka, Karczma w Hoczwi, Kościół w Hoczwi, Średnia Wieś

Strona główna