Kościół w Hoczwi – kościół parafialny pod wezwaniem św. Anny wzmiankowany był już w 1424 r., był to zapewne mały kościółek. W 1510 r. Mikołaj Bal, pisarz ziemski i podkomorzy sanocki, wybudował większy, drewniany kościół. W 1562 r. kościół został zamieniony na zbór kalwiński. Katolikom zwrócono go w 1629 r. Obecny murowany kościół hoczewski został wzniesiony w 2. ćw. XVIII w. Konsekrowany był w 1745 r. W 1845 r. spłonął dach, a kolejne uszkodzenia miały miejsce w czasie I wojny światowej. Remontowano go w 1920 r. (powiększono okna) oraz w 1955 r. Kościół jest w stylu barokowym, jednonawowy. Przy kościele znajdują się 4 kaplice wmontowane w mur ogrodzeniowy (m.in. kaplica Balów i Rylskich). Pod kościołem znajduje się krypta, w której chowano księży i właścicieli Hoczwi. W skarbczyku nad prezbiterium zgromadzono stare ornaty, księgi, chorągwie oraz inne drobne eksponaty. W czasie remontu posadzki odkopano płytę nagrobną Matiasza Bala zmarłego w 1576 r. Płyta wmontowana jest w ścianę kościoła.

   
   
   
   
   
   
Zobacz też:
Hoczew, Kościół w Średniej Wsi

Ołtarz główny

Strona główna