Zespół Szkół Samorządowych
w Średniej Wsi

w Średniej Wsi


 

Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju i Promocji Bieszczadów
"Grodzisko"


      Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu. Powołane jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.
      Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego jest Średnia Wieś.
      Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
      Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.


Kartka pocztowa z 1935 r.          

Członkowie zarządu:
      1. Janusz Żaczek (prezes)
      2. Piotr Wątor (wiceprezes)
      3. Robert Miszczak (sekretarz)
      4. Joanna Krzyszczyk (skarbnik)
      5. Renata Górka (członek)
      6. Justyna Kucharyk (członek)

Członkowie komisji rewizyjnej:
      1. Witold Gorczyński (przewodniczący)
      2. Grzegorz Chytła (członek)
      3. Katarzyna Chytła (członek)

Statut stowarzyszenia .

Adres mailowy:
grodzisko.erasmus@gmail.comZREALIZOWANE PROJEKTY

"The story of your heART" (2018)

"Eco learning story" (2018)

"Change begins within" (2012)

OGŁOSZENIA

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi
"UMOCOWAŃ DO TABLIC INFORMACYJNYCH"! (2.07.2013)


© 2018    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA